Clip Lý Hùng – Thanh Bạch mượn lời Trường Giang cầu hôn Việt Trinh – Việt Hương

Giải trí