Cháy trường mầm non ở Hà Nội, 50 trẻ được giải cứu

Giải trí