Châu Khải Phong, Chu Bin bốc mẻ giọng hát của Hoa Vinh trên livestream

Giải trí