Cảnh tượng mệt mỏi: hàng trăm người “rồng rắn” xếp thành chục mét chờ rút tiền tại ATM

  • Toàn Trần