Cảnh anh lính vô cùng bối rối khi con ngỗng chạy ầm ầm đến tấn công.

Giải trí