Cả đoàn khách lao vào đánh nhân viên nhà hàng ĐỔ MÁU vì tăng giá ngày Tết !!

Giải trí