Bức xúc ở Bình Dương : Đứa con bất hiếu liên tục ĐÁNH ĐẬP cha mẹ , còn mang cả DAO CHÉM BỐ MẸ !!!

Giải trí