Bàng hoàng trước vụ việc : Thanh niên ăn trộm VÁI LẠY trước bàn thờ rồi mới hành động !!!

Giải trí