9X liều mạng nhào lộn, trượt ván bên mép tòa nhà 50 tầng.

Giải trí