Đây là lí do thuốc viên bạn không nên bẻ nhỏ khi uống

bởi Yeah1, cách đay 2 năm   25107

CLIP ĐƯỢC XEM NHIỀU

CLIP VỪA ĐĂNG