Đại thiếu gia mua hết cả iPhone đem ra đập vì bị chủ cửa hàng coi thường

bởi Yeah1, cách đây 6 tháng   20391