Đại thiếu gia mua hết cả iPhone đem ra đập vì bị chủ cửa hàng coi thường

bởi Yeah1, cách đây 7 tháng   20523