Công Vinh òa khóc khi đi bắt tay tuyên bố giải nghệ

bởi Yeah1, cách đây 4 tháng   20925