Công Vinh òa khóc khi đi bắt tay tuyên bố giải nghệ

bởi Yeah1, cách đây 6 tháng   21557