Clip: Bố Minh Thuận lạc giọng gọi tên con trong giờ di quan

bởi Yeah1, cách đây 7 tháng   4342