Xin đừng quá cuồng vì iPhone 6S!

Xin đừng quá cuồng vì iPhone 6S!

Khắp nơi trên thế giới ngập tràn hình ảnh hàng trăm ngàn con người xếp hàng chờ mua iPhone 6S. Có người chấp nhận bán thận để có tiền mua iPhone. Thế nhưng, xin bạn đừng quên, cuối cùng cái bạn cầm trên tay cũng chỉ là một chiếc điện thoại.