Mạng 5G là gì? Khi nào có mạng 5G?

Mạng 5G là gì? Khi nào có mạng 5G?

Bạn vẫn thường hay đọc ở đâu đó về công nghệ 5G nhưng vẫn còn mơ hồ và chưa hiểu rõ về nó cũng như chưa biết khi nào nó mới thực sự được áp dụng vào thực tế!?