iOS 11 gặp lỗi ngớ ngẩn 1+2+3 = 24

iOS 11 gặp lỗi ngớ ngẩn 1+2+3 = 24

Thực tế, ứng dụng Calculator trên iOS 11 gặp lỗi nhận diện chậm một số thao tác dẫn đến kết quả sai khi thực hiện nhanh các phép tính. iOS 10 không gặp lỗi này.