AFFILIATE SUMMIT 2017: Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

AFFILIATE SUMMIT 2017: Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

Vào ngày 13 và 14/12/2017, AFFILIATE SUMMIT 2017 sẽ được tổ chức tại TP HCM. Chương trình diễn ra trong 2 ngày liên tục bao gồm: Hội thảo, Gian hàng, Workshop, và Networking.

Lộ giá toàn BST Supreme x Louis Vuitton: đắt nhất đến gần 100 triệu đồng, rẻ nhất là 6,5 triệu đồng / 8 năm làm Đệ nhất phu nhân, bà Obama đã tạo ảnh hưởng đến thời trang của nước Mỹ thế nào?