Bộ sách "Cổ tích song ngữ": Xứng đáng trở thành những cuốn sách gối đầu của trẻ

Bộ sách "Cổ tích song ngữ": Xứng đáng trở thành những cuốn sách gối đầu của trẻ

Nhà bác học nổi tiếng Albert Einstein đã từng nói rằng: “Nếu muốn con trẻ thông minh, hãy đọc cho chúng nghe truyện cổ tích. Nếu muốn chúng thông minh hơn nữa, hãy đọc cho chúng nghe nhiều truyện cổ tích hơn nữa.”

Thích thú với ván bay như cưỡi thảm của Aladin / Chuyện cổ tích: từ "chém chằn tinh phọt óc" đến "uống sọ người"