Tai tiếng vây quanh "Cô bé Olympic" 14 tuổi

Tai tiếng vây quanh "Cô bé Olympic" 14 tuổi

Lâm Diệu Khả từng bị nghi nâng ngực, bị đồn nhận catse để ngồi tiệc rượu với người lớn. Cô bé cũng bị cho là ăn nói già dặn so với tuổi.