Gửi TWICE - Những cô gái đã đưa tôi đến với Kpop!

Gửi TWICE - Những cô gái đã đưa tôi đến với Kpop!
@Na Thỏ

Mùa hè hai năm trước, tôi tình cờ biết đến 9 cô gái này qua một chương trình âm nhạc, sau sân khấu đó tôi dần có cảm tình với họ và bây giờ tôi...