Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi - SƠN TÙNG M-TP

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi - SƠN TÙNG M-TP
@Lê Thị Diễm Kiều

Chẳng biết kể thế nào nữa !!! Mọi thứ bắt đầu tầm lúc MV Em Của Ngày Hôm Qua ra mắt . Lúc đầu mình không thích lắm thậm chí chê nhãn nữa ấy . Mà không hiểu sao gh&eac...

Tổng hợp ảnh dìm Tùng ca

Tổng hợp ảnh dìm Tùng ca
@Sky

Hãy nói với mình là mình không đơn độc =))