Công ty chủ quản của Ong Seongwoo (WANNA ONE), WEKI MEKI, ASTRO bị loại khỏi hiệp hội âm nhạc Hàn Quốc

  • Xuxu

[SỐC] Lần đầu tiên trong lịch sử, một công ty giải trí Hàn Quốc bị loại khỏi Hiệp hội giải trí Hàn Quốc.

Lý do được đưa ra là bởi vì phía Fantagio không phản hồi lại những yêu cầu của (KEMA) trước thời hạn được giao.

KEMA đã gửi thư cho Fantagio 3 lần, để mong nhận được lời xác nhận củaFantagio về việc tiếp tục hoạt động như một công ty giải trí. NhưngFantagio lại không hề phản hồi lại đúng thời hạn. Do đó, KEMA đã gửi một lá thư khác cho Fantagio vào ngày 14/5 để thông báo rằng Fantagio không đủ điều kiện hoạt động như một công ty giải trí nữa.