Phóng sự nhân vật

'Cô Gái Bánh Bèo' Thi Anh Đào: 'Khó khăn là cơ hội vượt ngưỡng!'

'Cô Gái Bánh Bèo' Thi Anh Đào: 'Khó khăn là cơ hội vượt ngưỡng!'

Thi Anh Đào chia sẻ có thể nói vì cô “may mắn” ở trong nghịch cảnh, không có đường lùi, nên không sợ khó, không nề khổ, vì chẳng có gì để mất, mọi thứ có thể tốt hơn hoặc quay về như lúc ban đầu, đó là khi ta chấp nhận vượt ngưỡng.