Chuyện về những "ông thần, bà tướng" ở trọ: Phòng thuê nên vừa dùng vừa phá cho bẩn

Chuyện về những "ông thần, bà tướng" ở trọ: Phòng thuê nên vừa dùng vừa phá cho bẩn

Nhà đi thuê, tài sản chỉ là sở hữu tạm thời nên nhiều "ông thần bà tướng" đi thuê trọ xác định tâm lý vừa dùng vừa phá, vừa dùng vừa bày bẩn. Khi chuyển đi, chủ trọ lại được phen méo mặt vì phải lo dọn dẹp, sửa sang nhà cửa.

Sinh viên chế tạo xe chạy 200 km chỉ hết 1 lít cồn / Giảng viên Kinh tế: Quan hệ giữa nhà trường và sinh viên chỉ là "kẻ bán người mua"