Thứ năm của bạn (18/4)

Thứ năm của bạn (18/4)

Hôm nay, Kim Ngưu nên rủ đồng nghiệp đi ăn trưa. Thiên Bình gặp lại bạn cũ.