Tuần mới của bạn (15-21/4)

Tuần mới của bạn (15-21/4)

Tuần này, Cự Giải gặp may trong chuyện tình cảm. Song Ngư nên nghỉ ngơi, bớt đi chơi.