"Tôi mừng vì học sinh hỏi về thủ dâm, bao cao su"

"Tôi mừng vì học sinh hỏi về thủ dâm, bao cao su"

Cô Bùi Thị Kiều, giáo viên tâm lý trường THPT Marie Curie (TP.HCM) cho rằng học sinh nhờ tư vấn về bao cao su là tín hiệu đáng mừng, vì các em biết ý thức việc bảo vệ bản thân.