Đi đâu chơi ngày Halloween?

Đi đâu chơi ngày Halloween?

Halloween vốn là ngày lễ du nhập từ phương Tây nhưng đã quen thuộc với giới trẻ Việt Nam từ nhiều năm qua.