Len lỏi vào các căn-tin trên thế giới xem những đứa trẻ ăn gì

Len lỏi vào các căn-tin trên thế giới xem những đứa trẻ ăn gì

Mỗi một quốc gia trên thế giới đều có những tiêu chuẩn riêng cho bữa ăn tại trường. Một số trường cung cấp thực phẩm tiện lợi và đồ ăn nhẹ cho bữa trưa, và một số khác thì nấu những món ăn ngon lành cho học sinh trường mình.